Post Edit Home Help

Key Pages

Ömür Harmansah |
- |
Home |
- |
The Project |
- |
Team |
- |
Methodology |
- |
Season Reports |
- |
Special Reports |
- |
Publications |
- |
Maps |
- |
Places |
- |
Events |
- |
Archaeology of Place |
- |
Bibliography |
- |
Links |
- |
Ömür Harmansah

Changes [Feb 05, 2014]

Maps
Bibliography
Davların Tömbek
Places
Season Reports
Saraycık Höyük
Links
   More Changes...
Changes [Feb 05, 2014]: Maps, Bibliography, Davların Tömbek, Places, ... MORE
CHANGES [Feb05/14]: Maps, Bibliography, Davların Tömbek, ...

Find Pages

Uploaded Image Uploaded Image


Welcome to the Yalburt Project Wikisite!


Yalburt Yaylası Archaeological Landscape Research Project is a Brown University based archaeological regional survey project in west central Turkey in the modern province of Konya, covering areas in the counties of Ilgın, Kadınhanı and Yunak. It is directed by Ömür Harmanşah, Assistant Professor of Archaeology and Ancient Western Asian Studies at Brown University. It is institutionally and financially supported by the Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World and the Department of Egyptology and Ancient Western Asian Studies at Brown University. First three seasons of fieldwork have taken place in the months of July and August in 2010, 2011 and 2012 with the official permissions of the Ministry of Culture and Tourism of Turkey, the General Directorate of Monuments and Museums. In the following pages, you can access some of the preliminary results of the project and download relevant publications.


Yalburt Yaylası Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi Viki Sayfasına Hoşgeldiniz!


Yalburt Yaylası Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi Brown Üniversitesi (Providence, Rhode Island eyaleti, ABD)’nin Türkiye’nin Batı Orta Anadolu Bölgesi’nde Konya ili, Ilgın, Kadınhanı ve Yunak ilçeleri sınırları içerisinde yürüttüğü bir bölgesel araştırma projesidir. Brown Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Ön Asya Çalışmaları dalında Yardımcı Doçent Dr. Ömür Harmanşah tarafından yönetilen proje, kurumsal ve parasal desteğini yine Brown Üniversitesi’nin Joukowsky Arkeoloji ve Eskiçağ Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Mısırbilim ve Ön Asya Araṣtırmaları Bölümü’nden alır. Projenin ilk üç arazi sezonu 2010, 2011 ve 2012 yıllarının Temmuz-Ağustos aylarında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile gerçekleşmiştir. Bu sayfalarda projemizde elde edilen ön sonuçlara, proje raporları, fotoğraf ve yayınlarına erişebilirsiniz.The ProjectTeamMethodologySeason ReportsSpecial ReportsPublicationsMaps

PlacesEventsArchaeology of PlaceBibliographyLinks


Uploaded Image
Zack Wainer and Peri Johnson survey cemetery at Yoğabaltık Höyük (2012)

Contact Project: Omur_Harmansah@brown.edu